Sprengenberg Vastgoed BV - Vrieswijk 2a - 8103 PB Raalte - tel.: 0572 363193 - fax: 0572-363 176 - info@sprengenbergvastgoed.nl
Media

Nieuws
Nieuwbouwplannen locatie Dorpsstraat gepresenteerd
Donderdagavond zijn bij zaal Oortwijn de vernieuwde nieuwbouwplannen voor de nieuwlocattie van Dijk aan de Dorpsstraat gepresenteerd door de gemeente Raalte, bouwbedrijf Louis Wijnhout en Sprengenberg Vastgoed. De avond startte met een korte introductie door wethouder Wagenmans.


 

Daarna volgde een toelichting van dhr. Ir. E. Van Elk, architect van EVE architecten. Deze liet aan de hand van tekeningen van het oorspronkelijke ontwerp en het vernieuwde ontwerp zien op welke punten het nieuwe ontwerp van het oude afwijkt. Zo wordt het gebouw verder van de weg af gebouwd, en komt er een doorgang in het midden van het pand. Doordat het pand verder naar achteren zal komen zullen er minder gangen aan de achterkant van het gebouw komen.

 
Boven het oude ontwerp, onder het nieuwe

Als laatste gaf mevrouw Holtman van de gemeente Raalte een toelichting op het vervolg van de procedure. Na de toelichtingen van de diverse personen kon er met medewerkers van de gemeente Raalte en Sprengenberg vastgoed worden gesproken, en konden omwonenden hun problemen kenbaar maken. Tevens kreeg iedereen een reactieformulier mee, waarop tot 1 juni reacties kenbaar gemaakt kunnen worden.

Bouw op locatie Buursink begonnen

Tubantia dinsdag 01 december 2009


Foto: Frans Nikkels

NIJVERDAL - Bouwbedrijf Jansman uit Luttenberg is eindelijk begonnen met de bouw van het appartementencomplex op de locatie van het voormalige hotel Buursink aan de Grotestraat. Sinds week 48 worden daar de damwanden geslagen voor de grote parkeerkelder onder het uit vier bouwlagen bestaande complex.
Op de begane grond komen straks kantoren, die door de Woningstichting Hellendoorn worden terugverkocht aan projectontwikkelaar Sprengenberg, die hierover met diverse belangstellenden in gesprek is. Op de drie bouwlagen hierboven worden in totaal vijftig huurappartementen gerealiseerd, die volgens Matthijs Soek, hoofd verhuur en bewonerszaken van de Woningstichting Hellendoorn, ‘vooral de doorstroming op de huizenmarkt in Nijverdal moeten bevorderen’. Hij benadrukt dat deze appartementen dus niet specifiek voor senioren zijn bestemd. De woningcorporatie wil in een vroegtijdig stadium met de toekomstige huurders gaan overleggen over de inrichting van hun nieuwe woningen. Het complex wordt medio 2011 opgeleverd. 

Het heeft tweeŽnhalf jaar geduurd voordat de eerste schop de grond in kon. Dat heeft volgens Soek en hoofd technische zaken Henk Lenderink deels te maken met het aanvragen van alle benodigde vergunningen en het feit dat enkele omwonenden bezwaar hebben gemaakt tegen de door Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn verleende bouwvergunning voor dit plan. De zaak werd aangehouden voor de Almelose bestuursrechter en recentelijk bereikte de corporatie overeenstemming met ‘buurman’ Pots van Humpie Dumpie over een onderdoorgang, zodat diens terrein aan de achterkant bereikbaar blijft. 

Sprengenberg Vastgoed staat pal voor ontwerp
door Raymond Korse. donderdag 14 augustus 2008 | de Stentor

HEINO - Over architectuur valt niet te twisten, zegt Hans Westenenk van Sprengenberg Vastgoed BV naar aanleiding van de discussie die in Heino is opgelaaid over de bouwaanvraag die het bedrijf heeft ingediend voor nieuwbouw op de plek van garage Van Dijk aan de Dorpsstraat in Heino. "We voldoen aan alle uitgangspunten ". Het bedrijf heeft een plan gemaakt voor de bouw van 15 appartementen en twee penthouses.

Die appartementen zijn verdeeld over drie vediepingen, de penthouses staan daar bovenop. Het middelste deel van het gebouw heeft dus vier bouwlagen. Dat is te hoog, vinden mensen in Heino. Bovendien oogt het gebouw zelf ook te grootstedelijk.

Westenenk ziet dat anders. Hij vindt het een mooi ontwerp, waar Sprengenberg Vastgoed helemaal achter staat. "Ik denk ook dat de kritiek maar van een paar mensen komt ".

We zijn heel zorgvuldig bezig geweest. We hebben overlegd met de gemeente, er zijn uitgangspunten geformuleerd en daar voldoet het gebouw helemaal aan. Er is vooroverleg geweest, welstand heeft ernaar gekeken, we hebben het besproken met de mensen die er wonen. De meesten waren positief.''

Dat het gebouw vier hoog is, heeft niets te maken met een dure parkeerkelder die er zou moeten komen. ,,We moesten parkeerplaatsen op het eigen terrein realiseren. Dat doen we.'' Bovendien: "Die twee penthouses liggen terug, je ervaart het gebouw als drie hoog ". De appartementen zijn wel bedoeld voor ouderen, maar niet voor de heel rijke ouderen. Hoewel de beoogde vraagprijs van de appartementen nog moet worden vastgesteld, gaat Westenenk uit van een bedrag van ongeveer 230 tot 240.000 euro. De penthouses worden iets duurder maar ook niet zoveel.

 

De Jong & Laan, Bieze Makelaardij Raalte BV en de Sprengenberg Groep samen in nieuw Raalter kantoorpand
Bron: Salland Zakelijk


De Jong & Laan, Bieze Makelaardij Raalte BV en de Sprengenberg Groep betrekken samen een nieuw kantoorpand aan de Vrieswijk in Raalte. Onlangs werd met de bouw van het pand begonnen. Het is de bedoeling dat de drie partijen in de zomer van 2009 naar de nieuwe locatie verhuizen.

Ruimtegebrek
Volgens vestigingsleider Gerrit van de Worp van de Jong & Laan accountants belastingadviseurs is ruimtegebrek de belangrijkste reden om te verhuizen. 'In het huidige pand aan de Botermakerstraat in Raalte groeien we echt uit ons jasje. Omdat we de laatste tijd een aantal nieuwe medewerkers hebben aangenomen, zitten we qua bezetting helemaal vol. Daarom hebben we het besluit genomen om naar een andere locatie te verhuizen. Het nieuwe kantoor aan de Vrieswijk biedt volop ruimte om iedereen te huisvesten. Daarnaast komen we op een mooie zichtlocatie te zitten, waardoor de klanten ons nog be ter kunnen vinden'.

Toplocatie
Naast de Jong & Laan zal het kantoorpand aan de Vrieswijk ook onderdak bieden aan Bieze Makelaardij Raalte BV en de Sprengenberg Groep. Hans Bieze en Gert Siebert, directie Bieze Makelaardij Raalte BV: 'We komen hier op een toplocatie te zitten. Gezien de ontwikkelingen in Raalte met allerlei nieuwbouwplannen is dit een strategische locatie van waaruit we onze zaken uitstekend kunne n behartigen. Als dit pand klaar is, hebben we met onze tien kantoren een goede regionale dekking die ons voor de toekomst voldoende armslag biedt'.

Voor Hans Westenenk en Jan Scheppink van de Sprengenberg Groep is het een bewuste keuze om zich in Raalte te vestigen. 'Wij investeren in vastgoed. Gezien onze activiteiten zitten we op deze locatie mooi centraal en kunnen we alle kanten op. Als onderneming is het belangrijk dat je een eigen identiteit hebt en daar past het pand bij dat nu aan de Vrieswijk wordt gerealiseerd'.

Profiel de Jong & Laan
De Jong & Laan heeft na twee recente aansluitingen 30 vestigingen in het noorden, het oosten en het midden van Nederland. De organisatie streeft niet naar landelijke dekking, wel naar een fijnmazig netwerk van vestigingen in de genoemde gebieden. Deze vestigingen worden door een geavanceerd ICT-netwerk ondersteund bij de kennisintensieve advisering aan het midden- en kleinbedrijf. Inclusief de nieuwe medewerkers heeft de organisatie ruim 850 medewerkers in dienst.

Profiel Bieze Makelaars Groep
Bieze Makelaars Groep is vanaf de jaren tachtig actief in het onroerend goed. Het bedrijf is ooit gestart door Hans Bieze vanuit Twello, waarna het is uitgegroeid naar een organisatie met een kleine 70 medewerkers en tien vestigingsplaatsen in Overijssel en Gelderland. Bieze Makelaars Groep is naast de dienstverlening op het gebied van nieuwbouw en bestaande woningen actief in bedrijfsmakelaardij, landgoederen, recreatiemakelaardij en financi √ęle dienstverlening zoals hypotheken en verzekeringen.

Profiel Sprengenberg Groep
De Sprengenberg Groep is een regionale projectontwikkelaar met projecten in onder meer het centrum van Nijverdal, Raalte, Heerde en Heino. Centrumlocaties en dan vooral inbreidingslocaties zijn de specialiteit van de Sprengenberg Groep. Ontwikkelingen worden gebouwd met het oog op duurzaamheid en esthetische kwaliteit, zoda t ook investeerders op lange termijn kunnen profiteren van het vastgoed.

 

 

Gemeente: "Hotel Buursink snel slopen "
van een onzer verslaggevers. donderdag 07 december 2006 de Stentor

- NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn vindt dat de zwartgeblakerde resten van voormalig hotel Buursink aan de Grotestraat in Nijverdal zo snel mogelijk moeten worden gesloopt. 'In verband met de veiligheid en de naderende feestdagen gaan we voor een zo glad mogelijk gebied', zegt gemeentesecretaris Hans van der Noordt.

De technische recherche heeft onderzoek verricht naar de mogelijke oorzaak van de brand, die zeer waarschijnlijk op de eerste etage in de voormalige grote zaal is ontstaan. Uit dit onderzoek is niets van brandstichting gebleken. Maar wat dan wel de oorzaak van de brand is geweest, kan vanwege instortingsgevaar niet vastgesteld worden. Brandweercommandant Henk Schuijn benadrukt dat door de felle brand zeer waarschijnlijk ook een deel van de brandsporen verloren is gegaan.

De uitslaande brand werd maandagavond tegen half negen gemeld, maar pas omstreeks kwart over ťťn kon het sein "brand meester "worden gegeven. De ongeveer honderd brandweerlieden van de korpsen uit Nijverdal, Hellendoorn, Rijssen en Hengelo waren tot in de vroege ochtend bezig met nablussen.

Brandweercommandant Schuijn geeft aan dat de inzet van de brandweer in eerst instantie gericht was op het voorkomen van een verdere verspreiding van het vuur, want de kans was re Žel dat de vlammen zouden overslaan naar enkele aangrenzende panden. Met name dumpshop Humpie Dumpie liep gevaar.

Toen de brand eenmaal was "omsingeld ", kon worden begonnen met het doven van de eigenlijke "hotspot ". Om goed bij het vuur te kunnen werd een deel van het voormalige hotel op last van de brandweer gesloopt, waarna ook tot het binnenste van het pand kon worden doorgedrongen.

De brand, met name de hevige rookontwikkeling, zorgde voor veel overlast. Zo'n zeventig bewoners van de tegenover Buursink gelegen appartementencomplexen De Buurstede en Sprengenburgh moesten noodgedwongen de nacht elders doorbrengen. Het aangrenzende pand van Humpie Dumpie liep bij het blussen behoorlijke water- en rookschade op en bij lampenwinkel Wieldraaijer aan de Markt sprong door de hitte een grote winkelruit.

Projectontwikkelaar Jan Scheppink van Sprengenberg Vastgoed bv, de eigenaar van het voormalige hotel, vindt het nog te vroeg om in te kunnen schatten of de brand de nieuwbouwplannen voor deze locatie aan de Grotestraat versnelt of juist gaat vertragen. 'Het is in elk geval een vervelende kwestie met waarschijnlijk nog een lange nasleep. We praten immers niet alleen over de schade aan ons eigen pand, maar ook over de nodige water- en rookschade aan omliggende panden. We zijn gelukkig wel goed verzekerd'. Op de bewuste locatie zijn volgens de laatste plannen 50 appartementen gepland. Eerdere plannen voor een bioscoop kwamen niet van de grond.


Locaal Alternatief wil raadsbrede mening
17 Aug 2008 Raalte On line

Lokaal Alternatief gaat het presidium vragen om de nieuwbouwplannen in Heino te bespreken in de raad. Vooral het bouwplan voor de Dorpsstraat in Heino, op de locatie van voorheen Peugeotgarage Van Dijk, vraagt om raadsbrede meningsvorming.

Het plan voorziet in de bouw van 17 luxe seniorenappartementen, in een massief gebouw dat uit drie aaneengesloten blokken bestaat. De twee buitenste blokken zijn drie hoog, het middelste blok is vier hoog. Het plan stuit op verzet in Heino, waar nogal wat mensen vinden dat het misstaat in een dorp omdat het te stedelijk is. Het argument voor een vierde laag was altijd dat er een garage onder zou komen waardoor het allemaal zo duur werd. Nu blijkt dat er helemaal geen kelder onder te komen, de parkeerplaatsen liggen achter het complex. Dan vervalt volgens den Daas het argument van vier verdiepingen. 'Daarover wil ik wel van gedachten wisselen met mijn collega's en proberen te voorkomen dat de huidige plannen gerealiseerd gaan worden', aldus Den Daas.

Hij is overigens niet alleen bezorgd over de uitstraling van dit gebouw maar ook over de hoeveelheid plannen voor appartementen in Heino. 'Wat mij zorgen baart is dat er praktisch alleen voor ouderen wordt gebouwd. Alleen in het plan van Ruud Meijer voor de Canadastraat is ruimte voor wat starters. Ik wil weten hoe de verhouding ligt tussen onze beide speerpunten: ouderenwoningen en starterswoningen. Ik heb het idee dat het voor ontwikkelaars lucratiever is om te bouwen voor welgestelde ouderen dan voor startende jongeren. Dat baart me zorgen. En we hebben daar als gemeente nauwelijks of geen grip op'.

Den Daas zou wensen dat er op de plek van de voormalige Peugeotgarage appartementen komen zoals enige tijd geleden zijn neergezet in Raalte tegenover het gemeentehuis.

Deze appartementen hebben een "jaren dertig uitstraling "en zouden uitstekend passen in de Dorpsstraat. Saillant is dat deze appartementen in Raalte zijn gebouwd door Sprengenberg Vastgoed BV. Ook het bouwplan aan de Dorpsstraat in Heino is van deze ontwikkelaar.

 

Dokterspraktijk ontdaan van asbest.
door HENRI BRUNTINK. woensdag 06 december 2006

6 DECEMBER 2006 - RAALTE - De voormalige huisartsenpraktijk aan de Burgemeester Kerssemakersstraat wordt gesloopt. Omdat er asbest in het dakbeschot zit, moet daar een speciaal saneringsbedrijf aan te pas komen.

Medewerkers van de firma Hoogeboom uit Raalte zijn inmiddels druk bezig met de klus. Het pand moet wijken voor een gebouw met acht appartementen. Bouwbedrijf Jansman uit Luttenberg begint daar in januari mee.

Het pand wordt een ‘zuster’ van het appartementengebouw dat om de hoek aan de Zwolsestraat al flink opschiet. Ook daar gaat het om acht wooneenheden, waarvan de oplevering in mei 2007 wordt verwacht. Het gebouw aan de BK-straat is waarschijnlijk eind 2007 gereed.

De verkoop van de appartementen verloopt voorspoedig zo meldt projectontwikkelaar Sprengenberg Vastgoed. Aan de Zwolsestraat zijn nog twee eenheden te koop. In het geplande gebouw aan de BK-straat is nog slechts een appartement in de aanbieding.

 

Hoogste punt.

dinsdag 31 oktober 2006

 

Foto MAKELAARDIJ HANNINK

31 OKTOBER 2006 - Gistermiddag waren er volop hapjes en drankjes voor genodigden op het bouwterrein aan de Zwolsestraat in Raalte waar het vroegere Gibo-kantoor stond. Daar werd gevierd dat het hoogste punt was bereikt van de nieuwbouw van het apartementencomplex, dat wordt opgetrokken in de bouwstijl uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

Projectontwikkelaar Sprengenberg Vastgoed BV laat daarin de architectuur herleven van het oude Raalter politiebureau dat daar zo’n vijftien jaar geleden werd gesloopt. De oplevering van de woningen is gepland voor medio 2007. Makelaar Hannink heeft twee van de acht appartementen nog niet verkocht. Dat zijn de penthouses met eigen dakterras, ť 495.000 euro. Binnenkort begint Sprengenberg ook met de bouw van een tweede appartementencomplex, op de plek van de huisartsenpraktijk aan de Burgemeester Kerssemakersstraat. Van de acht appartementen in dat complex (vanaf 365.000 euro vrij op naam) zijn er inmiddels zes verkocht of in optie genomen.

 

Corporatie in markt voor koop complex ‘Buursink’

Tubantia dinsdag 16 januari 2007

NIJVERDAL - De Woningstichting Hellendoorn wil eigenaar worden van het appartementencomplex, dat op de locatie van het voormalige hotel Buursink aan de Grotestraat wordt gebouwd. Hierover is in principe overeenstemming bereikt met projectontwikkelaar Sprengenberg Vastgoed bv.

Het is de bedoeling dat bouwbedrijf Jansman uit Luttenberg nog dit voorjaar begint met de nieuwbouw, nadat de resten van het door brand grotendeels vernielde horecapand zijn gesloopt.

Het plan behelst vijftig appartementen, een parkeerkelder en enkele commerciŽle ruimtes op de begane grond. Aan de kant van de Grotestraat wordt in vier lagen gebouwd, aan de kant van de Markt in vijf.

De belangstelling van de Woningstichting Hellendoorn voor dit nieuwbouwproject beperkt zich tot de woningen. ‘Wij gaan als corporatie echt geen winkels verhuren’, benadrukt manager financiŽn H.A.G. Lemke. Hij geeft aan dat er ‘een soort deal’ met de projectontwikkelaar is gemaakt, die echter nog wel door de Raad van Toezicht van de corporatie moet worden goedgekeurd.

Lemke benadrukt dat het initiatief van de woningstichting een poging is de vastgelopen woningmarkt in de gemeente Hellendoorn weer enigszins in beweging te krijgen.

De corporatie wil op deze locatie een zogenoemde Te-Woon constructie toepassen, waarbij de nieuwe bewoners in principe zelf kunnen bepalen of zij hun nieuwe woning willen kopen of huren en of zij de huur voor een periode van bijvoorbeeld vijf of tien jaar willen vastzetten.

‘We gaan er voorlopig vanuit dat we alle vijftig appartementen verkopen en denken daarbij aan prijzen tussen de 180.000 en 230.000 euro. Die honderdtachtig mille is een grens, die door de gemeente wordt gehanteerd en waarbij de nieuwe eigenaar nog in aanmerking kan komen voor een niet onaanzienlijke starterssubsidie. De appartementen zijn bestemd voor mensen, die nu elders in de gemeente een woning van onze corporatie huren en die graag willen inruilen voor een kleiner appartement in het centrum van Nijverdal. We denken daarbij vooral aan veertigers en vijftigers. Op deze manier komen er extra huurwoningen beschikbaar’, geeft Lemke aan.


Korting
De manager financiŽn zegt dat de woningstichting zelfs bereid is onder bepaalde voorwaarden korting te verlenen bij de aankoop. ‘Stel dat de bouwkosten twee ton zijn en de koper kan maar 180.000 betalen. Dan kunnen wij hem een korting van twintig mille geven op voorwaarde dat hij daar een bepaalde periode blijft wonen en bij verkoop die 20.000 en de helft van de winst aan ons overmaakt’.

 

'We zouden graag meer bouwen'

Tubantia: vrijdag 18 april 2008 

NIJVERDAL - Tevreden blikken bij de toekomstige bewoners van de negentien startersappartementen aan de Meijboomstraat, die gistermiddag voor het eerst de gelegenheid kregen om hun nieuwe woning eens van binnen te bekijken.

Voor de bouwers was dit bezoek gelijktijdig het moment om het bereiken van het hoogste punt (12 meter) van het complex begin maart te vieren. Nu de bouwsteigers zijn gedemonteerd en de vloeren vlak gemaakt was het voor de kopers veilig om het complex te betreden.

Het uit vier bouwlagen bestaande complex bestaat uit negentien appartementen met elk een oppervlakte van 70 vierkante meter, die voor 156.000 euro vrij op naam werden verkocht. Woordvoerder J. Scheppink van projectontwikkelaar Sprengenberg Vastgoed verwacht dat de woningen in juni opgeleverd worden. De bouwtijd van het complex bedroeg bijna een jaar.

"We zouden graag nog een serie van dit soort appartementen in het centrum van Nijverdal bouwen, maar ja vindt daarvoor de goede plekken maar eens. Het is moeilijk. Dat de gemeente Hellendoorn de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op deze strook van kracht heeft verklaard, maakt het er voor ons natuurlijk ook niet gemakkelijker op", aldus Scheppink, die laat doorschemeren dat op de grond achter het complex in combinatie met de aangrenzende dubbele kas in de toekomst wellicht nog 'iets moois' kan worden gerealiseerd.

Wethouder J. Hegeman van ruimtelijke ordening toonde zich tevreden over dit nieuwbouwproject, waaraan de gemeente zelf ook financieel heeft bijgedragen (subsidie van 76.000 euro) en bovendien aan diverse bewoners een starterslening heeft verstrekt. Het gaat hier dan ook om een voorbeeldproject. Het is het eerste complex met starterswoningen in hartje centrum met bovendien zeer betaalbare woningen. Vrijwel alle nieuwe bewoners zijn sociaal en/of economisch aan Nijverdal gebonden.

 

Eervolle vermeldingen in Architectuurdebat

Tubantia donderdag 22 november 2007 

NIJVERDAL/HOLTEN - De appartementencomplexen in de regio staan er goed op. Bij het regionale Architectuurdebat in De Reggehof in Goor kregen twee complexen gisteravond een eervolle vermelding.

Staete Capia aan de Rijssensestraat in Nijverdal (Sprengenberg Ontwikkeling) en het appartementencomplex aan de Dorpsstraat in Holten (Spectrum Wonen). Grote winnaar werd complex Het Spinnewiel in Wierden van de woningstichting Wierden/Enter. Dat complex kwam zowel bij de vakjury als de publieksjury als beste uit de bus. In totaal dongen twaalf complexen mee uit de buurgemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en de Hof van Twente.

Staete Capia aan de Rijssensestraat in Nijverdal dankt de eervolle vermelding vooral aan de sterke en gedurfde architectuur. "Het kent een multifunctionele inrichting, waarin zowel kantoren als appartementen gevestigd zijn die uitwisselbaar zijn", aldus het juryrapport.

Ook het complex aan de Dorpsstraat in Holten kon de jury zeer bekoren. " Het pand is een eigenwijs, statig, grootschalig en toch rustgevend object" , meldt het juryrapport. En: "Hier is op knappe wijze ingespeeld op een zeer diverse omgeving."


Indigo grafische produkties