Sprengenberg Vastgoed BV - Vrieswijk 2a - 8103 PB Raalte - tel.: 0572 363193 - fax: 0572-363 176 - info@sprengenbergvastgoed.nl
Privacy


Sprengenberg Vastgoed BV behandelt persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De persoons-gegevens die aan Sprengenberg Vastgoed beschikbaar worden gesteld, worden alleen gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering. Deze gegevens worden op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde beschikbaar gesteld en/of openbaar gemaakt aan derden.

Deze website kunt u anoniem raadplegen. Sprengenberg verzamelt geen namen of gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers.

Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website worden wel verzameld.

Indigo grafische produkties Bert Jansen